Joel3


    1 «Després d’això,
     vessaré el meu esperit sobre tothom:
     els vostres fills i les vostres filles profetitzaran,
     els vostres vells tindran somnis,
     i els vostres joves, visions. *
    2 Aquells dies, vessaré el meu esperit
     fins i tot sobre els servents i les serventes.