Joel2


    11 El Senyor, davant el seu exèrcit,
     fa sentir la seva veu.
     Les seves tropes són innombrables.
     Són irresistibles quan compleixen les seves ordres.
     Que n’és, de gran i terrible, el dia del Senyor!
     Qui podrà resistir-lo? *