Judit1

8 a la gent del Carmel i de Galaad, a l’Alta Galilea i a la gran plana d’Esdrelon; *