Judit1


    7 Nabucodonosor, rei d’Assíria, havia enviat ambaixadors arreu: a Pèrsia i a les nacions d’occident, a Cilícia, a Damasc, al Líban i a l’Antilíban i a tots els habitants del litoral;