Job6


    19 Se les miraven les caravanes de Temà,
     hi confiaven els combois de Saba: *