Job26


    6 El país dels morts està nu davant de Déu,
     cap vel no cobreix els abismes. *
    7 Déu estén el nord del cel damunt el buit,
     penja la terra sobre el no-res. *