Isaïes8


    16 Clou el document amb l’ensenyament que conté;
     que el guardin segellat els meus deixebles.
    17 Confiaré en el Senyor,
     que amaga la mirada al casal de Jacob, *
     i esperaré en ell.