Isaïes7

14 Doncs ara el Senyor mateix us donarà un senyal: la noia que ha d’infantar tindrà un fill, * i li posarà el nom d’Emmanuel (que vol dir: “Déu amb nosaltres”). 15 El noi menjarà mel i mató * així que sàpiga rebutjar el mal i escollir el bé. * 16 Perquè, abans que sigui capaç de destriar el bé del mal, les terres d’aquests dos reis que et fan tanta basarda hauran estat abandonades. * 17 Damunt de tu i del teu poble, i damunt de tota la teva família, el Senyor farà venir uns dies com no se n’havien vist mai de semblants * des del temps que Efraïm es va separar de Judà: * vindrà el rei d’Assíria. *