Isaïes7


    12 Però Acaz va respondre:
     —No en demanaré cap: no vull posar a prova el Senyor. *