Isaïes66


    22 »La vostra descendència i el vostre nom persistiran davant meu com el cel nou i la terra nova que jo creo. * Ho dic jo, el Senyor.
    23 »Cada festa de lluna nova *
     i cada dissabte,
     tothom vindrà a adorar-me.
     Ho dic jo, el Senyor. *
    24 Quan surtin del temple,
     veuran els cadàvers
     dels qui es van revoltar contra mi.
     El cuc que els devora no morirà
     ni s’apagarà el foc que els crema.
     Serà un espectacle repugnant als ulls dels mortals.» *