Isaïes65


    17 Crearé un cel nou i una terra nova. *
     Ningú no es recordarà del passat,
     no hi pensarà mai més.
    18 Alegreu-vos, exulteu amb una joia eterna
     pel que jo crearé:
     crearé una Jerusalem joiosa,
     el seu poble desbordarà d’alegria. *
    19 Jo mateix exultaré per Jerusalem
     i m’alegraré pel meu poble.
     No s’hi sentirà mai més cap plor
     ni cap crit de dolor. *
    20 Ja no hi haurà nadons
     que visquin pocs dies,
     ni adults que no arribin
     a una llarga vellesa.
     Morirà jove qui mori a cent anys,
     i tindran per maleït * el qui no hi arribi.
    21 Construiran cases i les habitaran,
     plantaran vinyes i en menjaran els fruits.
    22 No edificaran perquè un altre hi habiti,
     ni plantaran perquè un altre mengi.
     El meu poble viurà tant com els arbres que haurà plantat;
     els meus elegits veuran com envelleix l’obra de les seves mans. *
    23 No treballaran en va,
     no infantaran per veure morir els fills.
     Són un llinatge que jo, el Senyor, beneeixo:
     viuran plegats amb els seus descendents.
    24 Abans que m’invoquin, ja els respondré,
     i encara pregaran que ja els hauré escoltat. *
    25 Llops i anyells pasturaran ben avinguts,
     el lleó menjarà palla com el bou,
     i les serps s’alimentaran de pols. *
     Ningú no farà mal ni destrosses
     en tota la meva muntanya santa.
     Ho dic jo, el Senyor.» *