Isaïes61


    1 L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, *
     perquè el Senyor m’ha ungit. *
     M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, *
     a curar * els cors abatuts,
     a proclamar als captius la llibertat
     i als presos el retorn de la llum, *
    2 a proclamar l’any de gràcia del Senyor,
     el dia que el nostre Déu farà justícia, *
     a consolar tots els qui estan de dol, *
    3 a posar una diadema en lloc de cendra
     als qui porten dol per Sió,
     a donar-los perfums de festa en lloc de penes,
     vestits de triomf en lloc del desconsol.
     Els diran «Roures magnífics,
     glòria del Senyor que els ha plantat».