Isaïes
L’ungit del Senyor consola i allibera *


61


    1 L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, *
     perquè el Senyor m’ha ungit. *
     M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, *
     a curar * els cors abatuts,
     a proclamar als captius la llibertat
     i als presos el retorn de la llum, *