Isaïes60


    6 Et cobriran onades de camells,
     dromedaris de Madian i d’Efà;
     tots vindran de Saba *
     portant or i encens *
     i proclamant la grandesa * del Senyor.