Isaïes6

3 Cridaven l’un a l’altre:
     —Sant, sant, sant és el Senyor de l’univers, * tota la terra és plena de la seva glòria. *
    4 El ressò d’aquell crit feia tremolar els brancals * de les portes, i el santuari s’omplia de fum. *