Isaïes56


    3 L’estranger que s’ha unit al Senyor
     no ha pas de dir:
     «El Senyor m’exclou del seu poble.» *
     Ni l’eunuc ha de dir:
     «No sóc més que un arbre sec.» *
    4 Això diu el Senyor:
     «A l’eunuc que guarda els meus dissabtes,
     que cerca de fer la meva voluntat
     i es manté fidel a la meva aliança,
    5 manaré que li erigeixin dins els murs del meu temple
     una estela que porti inscrit el seu nom. *
     Això serà per a ell millor que tenir fills i filles. *
     Serà etern el seu nom,
     res no el podrà esborrar.
    6 »I als estrangers * que s’han unit a mi, el Senyor,
     per adorar-me i estimar el meu nom
     i ser els meus servidors,
     que guarden el repòs del dissabte
     i es mantenen fidels a la meva aliança,
    7 jo els faré entrar a la meva muntanya santa,
     i prendran part en les festes dins la meva casa d’oració.
     Acceptaré en el meu altar
     els seus holocaustos i sacrificis,
     perquè el meu temple serà anomenat
     “casa d’oració per a tots els pobles”.» *