Isaïes56


    3 L’estranger que s’ha unit al Senyor
     no ha pas de dir:
     «El Senyor m’exclou del seu poble.» *
     Ni l’eunuc ha de dir:
     «No sóc més que un arbre sec.» *
    4 Això diu el Senyor:
     «A l’eunuc que guarda els meus dissabtes,
     que cerca de fer la meva voluntat
     i es manté fidel a la meva aliança,
    5 manaré que li erigeixin dins els murs del meu temple
     una estela que porti inscrit el seu nom. *
     Això serà per a ell millor que tenir fills i filles. *
     Serà etern el seu nom,
     res no el podrà esborrar.