Isaïes56


    3 L’estranger que s’ha unit al Senyor
     no ha pas de dir:
     «El Senyor m’exclou del seu poble.» *
     Ni l’eunuc ha de dir:
     «No sóc més que un arbre sec.» *