Isaïes53


    5 Però ell era malferit * per les nostres faltes,
     triturat per les nostres culpes:
     rebia la correcció que ens salva,
     les seves ferides ens curaven. *