Isaïes53


    12 Per això els hi dono tots en possessió,
     i tindrà per botí una multitud, *
     perquè s’ha despullat de la pròpia vida fins a la mort
     i ha estat comptat entre els malfactors. *
     Ell ha portat damunt seu els pecats de tots *
     i ha intercedit per les seves infidelitats.» *