Isaïes53


    10 El Senyor s’ha complagut
     en el qui ell havia triturat i afligit.
     Quan haurà ofert la vida en sacrifici per expiar les culpes, *
     veurà una descendència, viurà llargament:
     per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme. *
    11 «El meu servent, * després del que ha sofert la seva ànima,
     veurà la llum i se’n saciarà;
     ell, que és just, farà justos tots els altres,
     perquè ha pres damunt seu les culpes d’ells. *