Isaïes51


    22 Això et fa saber el teu Senyor, el teu Déu,
     el defensor de la causa del seu poble:
     «T’he pres de les mans
     la copa que embriaga,
     la copa del meu enuig,
     i no en beuràs mai més.