Isaïes5


    22 Ai dels qui són valents a l’hora de beure vi,
     herois tan sols per a barrejar begudes!