Isaïes49


    10 no passaran fam ni set,
     no els farà mal el sol ni la xardor, *
     perquè els guiarà el qui se’n compadeix
     i els conduirà a les fonts d’aigua. *