Isaïes44


    28 Dic al rei Cir * que l’escullo com a pastor
     per a realitzar tot el meu propòsit.
     Ell manarà de reconstruir Jerusalem
     i posar els fonaments del temple.»