Isaïes44


    26 Jo confirmo les paraules del meu servent *
     i faig que es compleixin els anuncis dels seus missatgers.
     Dic a Jerusalem que serà repoblada,
     i a les viles de Judà, que seran reconstruïdes.
     Jo les aixecaré de les seves ruïnes. *
    27 Ordeno a la mar que s’eixugui,
     a les aigües abismals que s’estronquin. *
    28 Dic al rei Cir * que l’escullo com a pastor
     per a realitzar tot el meu propòsit.
     Ell manarà de reconstruir Jerusalem
     i posar els fonaments del temple.»