Isaïes43


    5 No tinguis por, que jo sóc amb tu!
     Faré venir d’orient els teus fills,
     els aplegaré també d’occident.
    6 Diré al nord: “Dóna-me’ls”,
     i al sud: “No els retinguis,
     fes-me venir de lluny fills i filles;
     fes-me venir dels extrems de la terra *
    7 tots els qui porten el meu nom, *
     i que jo, per la meva glòria,
     he creat, he format i he fet.” *