Isaïes40


    26 Alceu els ulls al cel
     i mireu qui ha creat l’estol dels astres,
     qui els fa sortir, d’un a un,
     i els crida cada un pel seu nom. *
     És tan gran la seva força i ferm el seu poder,
     que mai no en falta cap. *