Isaïes40


    11 Com un pastor ell pastura el seu ramat:
     l’aplega amb el seu braç,
     porta al pit els anyells,
     guia les ovelles que crien.» *