Isaïes35


    2 Que s’ompli de flors primerenques,
     que salti i cridi de goig i d’alegria!
     Li són donades la glòria del Líban,
     l’esplendor del Carmel i de Saron. *
     Tots veuran la glòria del Senyor,
     la majestat del nostre Déu. *