Isaïes34


    8 És el dia de la justícia del Senyor,
     l’any de demanar comptes als enemics de Sió. *