Isaïes33


    9 La terra està trista i esllanguida,
     el Líban és mústic i ressec,
     Saron sembla una estepa,
     els boscos de Basan i del Carmel * han quedat sense arbres. *