Isaïes27


    1 Aquell dia, el Senyor,
     amb la seva espasa dura, gran i forta,
     actuarà contra Leviatan,
     la serp esmunyedissa i tortuosa,
     i matarà aquest Drac de la mar. *