Isaïes25


    8 engolirà per sempre la mort. *
     El Senyor Déu
     eixugarà totes les llàgrimes *
     i esborrarà arreu de la terra la humiliació del seu poble.
     El Senyor mateix ho afirma.