Isaïes23


    2 «Calleu, habitants de les costes
     i mercaders de Sidó.
     Els vostres proveïdors solcaven els mars.»
    4 I tu, Sidó, avergonyeix-te!
     El mar, la fortalesa del mar, ha dit:
     «Ja no infanto ningú: *
     no faig créixer nois ni pujo noies.»