Isaïes13


    12 Els homes seran més escassos que l’or,
     més rars que l’or d’Ofir. *