Isaïes11


    12 Alçarà un estendard * sobre les nacions,
     per reunir els dispersats d’Israel
     i aplegar els deportats de Judà
     de les quatre parts de la terra. *