Isaïes
El retorn dels deportats


11


    11 Aquell dia,
     el Senyor tornarà a mostrar el seu poder *
     per rescatar la resta * del seu poble:
     els qui quedin per Assíria i per Egipte,
     a Patrós, * Etiòpia i Elam,
     a Xinar, * Hamat * i les illes. *