Isaïes10


    20 Aquell dia, la resta d’Israel,
     els supervivents del llinatge de Jacob,
     deixaran de confiar en aquell qui només els feria, *
     i confiaran fermament en el Senyor, Déu sant d’Israel. *
    21 Una resta, * la resta de Jacob,
     tornarà cap al «Déu heroi». *