Isaïes1


    13 No porteu més ofrenes inútils:
     el fum dels sacrificis, el detesto.
     No suporto les festes de la lluna nova, * ni els aplecs sagrats, ni el repòs del dissabte,
     perquè barregeu els maleficis amb les solemnitats.
    14 Els vostres novilunis i celebracions
     em fan fàstic,
     són per a mi una càrrega,
     estic cansat * d’aguantar-los.