Isaïes
No hi ha culte sense justícia *


1


    10 Escolteu la paraula del Senyor,
     prohoms de Sodoma!
     Estigues atent a l’advertència del nostre Déu,
     poble de Gomorra!