Carta als Hebreus9

5 Damunt l’arca hi havia els querubins que assenyalaven la presència gloriosa de Déu i que amb les ales feien ombra sobre la coberta del perdó. * Però ara no és el moment de parlar-ne en detall.