Carta als Hebreus9


    11 Però Crist ha vingut com a gran sacerdot dels béns que ara comencen i ha entrat al santuari a través del tabernacle més gran i més perfecte, no fet per mans d’home, ja que no pertany al món creat. * 12 Hi ha entrat una vegada per sempre, * sense servir-se de la sang de bocs i de vedells, * sinó valent-se de la seva pròpia sang; * així ens ha redimit per sempre més. * 13 La sang dels bocs i dels vedells i la cendra de la vedella, aspergida sobre els qui són impurs, els santifica i purifica corporalment. * 14 Però la sang de Crist, que per l’Esperit etern s’ha ofert ell mateix a Déu com a víctima sense cap defecte, * amb molta més raó purificarà la nostra consciència * de les obres mortes, * i podrem donar culte al Déu viu.
    24 Crist no ha entrat en un santuari fet per mans d’home, que és còpia del santuari veritable, sinó que ha entrat dins el cel, * i ara es presenta davant de Déu intercedint per nosaltres. * 25 El gran sacerdot entra cada any al santuari amb una sang que no és la seva. * Crist, en canvi, no s’ha d’oferir moltes vegades; 26 si fos així, hauria hagut de sofrir la passió una vegada i una altra des de la creació del món. Ara, però, a la fi dels temps, s’ha manifestat una vegada per sempre, per abolir el pecat mitjançant el seu sacrifici. * 27 Als homes ens toca de morir una sola vegada, i després de la mort ve el judici; 28 semblantment, Crist, que es va oferir una sola vegada i prengué damunt seu els pecats de tots, * apareixerà per segona vegada, no ja per raó dels pecats, sinó per salvar els qui viuen esperant-lo. *