Carta als Hebreus7

25 Per això té el poder de salvar definitivament els qui per ell s’acosten a Déu, * ja que viu per sempre * intercedint a favor d’ells. *