Carta als Hebreus5


    5 Tampoc el Crist no es va atribuir a ell mateix la glòria de ser gran sacerdot, sinó que l’ha rebuda del qui li va dir: Tu ets el meu Fill; avui jo t’he engendrat.* 6 I també diu en un altre lloc: Ets sacerdot per sempre segons l’ordre de Melquisedec.* 7 El Crist durant la seva vida mortal * s’adreçà a Déu, que el podia salvar de la mort, pregant-lo i suplicant-lo amb grans clams i llàgrimes. I Déu l’escoltà per la seva submissió. * 8 Així, tot i que era el Fill, aprengué en els sofriments què és obeir, * 9 i, arribat a la plenitud, * s’ha convertit en font de salvació eterna per a tots els qui l’obeeixen. * 10 Déu l’ha proclamat gran sacerdot segons l’ordre de Melquisedec. *