Carta als Hebreus4


    15 No tenim pas un gran sacerdot incapaç de compadir-se de les nostres febleses: * ell, de manera semblant a nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar. *