Carta als Hebreus
Jesucrist, gran sacerdot compassiu


4


    14 Així, doncs, mantinguem ferma la fe que professem, * ja que en Jesús, el Fill de Déu, tenim el gran sacerdot que ha travessat els cels. *