Carta als Hebreus3


    7 Per això, com diu l’Esperit Sant: Avui, quan escolteu la seva veu, 8 no enduriu els cors com en el temps de la rebel·lió, el dia de la prova en el desert, 9 quan van posar-me a prova els vostres pares, quan em temptaren; i van anar veient les meves obres10 durant quaranta anys. Per això em vaig disgustar amb aquella generació i vaig dir: «Sempre tenen el cor esgarriat, desconeixen els meus camins.»11 Llavors, indignat, vaig jurar: «No entraran al meu lloc de repòs.»*
    12 Germans, mireu que cap de vosaltres no tingui un cor dolent i sense fe, que l’aparti del Déu viu. * 13 Més aviat, mentre duri la proclamació d’aquell «avui», exhorteu-vos els uns als altres * dia rere dia perquè la seducció del pecat no endureixi ningú. * 14 Hem estat associats al Crist, però cal que mantinguem ferma fins a la fi la confiança que teníem al principi. * 15 Tal com ha estat dit: Avui, quan escolteu la seva veu, no enduriu els cors com en el temps de la rebel·lió.* 16 I qui són els qui després d’escoltar es van rebel·lar? Tots els qui havien sortit d’Egipte guiats per Moisès. * 17 I amb qui va estar disgustat durant quaranta anys? Amb aquells qui van pecar i deixaren els seus cossos pel desert. * 18 I a qui va jurar que no entrarien al seu lloc de repòs? A aquells qui van desobeir. * 19 Veiem, doncs, que no hi pogueren entrar per la seva manca de fe.