Carta als Hebreus2

8 tot ho has sotmès sota els seus peus.* Per tant, si Déu ho ha sotmès tot a ell, vol dir que no ha deixat res fora del seu domini. De fet, encara no veiem que tot li estigui sotmès,