Carta als Hebreus13

10 Nosaltres tenim un altar i, del sacrifici que s’hi ofereix, no tenen dret a menjar-ne els qui oficien en el tabernacle. *